Til statsminister Kjell Magne Bondevik,

miljøvernminister Børge Brende og

nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

 

                                                                                                            Bergen/Trondheim, 18.9.02

 

Think har et marked

 

Thinkfabrikkens skjebne er usikker. Det siste året har mange privatpersoner blitt Thinkeiere, men mange fikk aldri bilen de ønsket siden fabrikken ikke klarte å mette markedet. Vi som har vært så heldige å eie og kjøre den i et år, vil med dette brevet gi vår stemme for den lille bilen med den store framtiden, og slik også gi vår støtte til de ansattes aksjon ”Think Nå”. Måtte Norge for en gangs skyld kjenne sin besøkelsestid!

 

Bondevik I la grunnlaget

Den norskutviklede og norskproduserte elbilen Think er blitt en suksess. Bare i Bergen og omegn går det over 100 eksemplar, og en stor del av disse er i privat eie. Helt siden momsfritaket sommeren 2001 har det vært lange ventelister på bilen innenlands. Dessverre har ikke Ford hatt en leveransepolitikk som har tatt hensyn til dette markedet. Vi som har fått tak i et eksemplar, er svært godt fornøyd med bilen. Både i Bergen og Trondheim er det etablert egne foreninger med formål å pleie kontakten mellom Thinkerne.

 

Blir bil nummer en

Eiere uttrykker overraskelse over hvor stor del av kjøringen som dekkes av denne bilen, og begrenset rekkevidde er et mye mindre problem enn ventet. Det er rett og slett en tankevekker å se hvor stor andel av kjøringen som er småkjøring. Mange, kanskje de fleste, har årlige kjørelengder på godt over 20 000 km, og for de aller fleste har Thinken blitt bil nummer en. Bilen er utrolig rimelig i drift, noe som skyldes at en elbil har svært enkel konstruksjon som trenger minimalt med vedlikehold. Motoren er for eksempel helt vedlikeholdsfri. Drivstoffet er svært rimelig, rett og slett fordi den bruker lite energi, og når den i tillegg er rustfri og til en viss grad bulkefri, da setter den en helt ny standard for begrepet bil. I tillegg er den enkel og morsom å kjøre, og det betyr jo også en god del! Les gjerne selv en eiers dagbok gjennom et år på www.lillemarius.com.

 

Opinion i endring

Men det er ikke lett å vende inngrodde forstillinger, særlig ikke når sekssifrede beløp skal forvaltes i et bilkjøp! Derfor er det meget oppløftende å se den forandring i opinionen som merkes særlig i Bergen der mange nå kjenner  en som kjører Think. Denne førstehånds kjennskapen utløser etterspørsel, særlig i en by med mange bompengestasjoner og stor forurensing. Det er lovende! Hadde bilen fått plass i kollektivfelt, er vi overbevist om at den samme effekten vil komme i Osloområdet. Det må gis en gulrot slik at noen får frimodighet til kjøpe, så spres erfaringene og etterspørselen øker. Etter det vi forstår vil den nye Think bli lansert med batterier som kan gi en rekkevidde på 200 km. En bil med rekkevidde på 200 km vil ha et stort marked i Norge. Særlig vil vi tro at offentlige etater og næringsliv som har en bilpark som brukes en hel arbeidsdag, vil se helt annerledes på bilen når rekkevidden økes.

 

Søler ikke bort energi

Elbilen er miljøvennlig. Dersom strømmen kommer fra fornybare kilder som vannkraft, er den totalt forurensningsfri. Den forurenser ikke lokalt i byene med de store helsegevinster det gir, og den bidrar heller ikke til CO2-utslipp og global oppvarming. Kommer strømmen fra for eksempel gasskraftverk, vil elbilen selvsagt bidra til global forurensning, men i betydelig mindre grad enn en bensinbil. Grunnen til dette er at bensinbilen bruker bare om lag 25% av drivstoffet til nyttig arbeid, resten går til varme. Virkningsgraden for en elektrisk motor er derimot svært høy, og det meste av energien som blir tilført, gjør nyttig arbeid.

 

Norge kan komme California i forkjøpet

California har valgt å utsette i et par år lovverket som ville satt fart i elbilsalget. Vi foreslår at Norge, som i det siste har markert seg som en miljøpådriver på verdensbasis, vurderer tiltak som kan skape et stort marked for elbiler i Norge. Et tiltak vil være å innføre nå de pålegg som vil komme i California. Dette vil i tilfelle innebære at bilprodusentene må selge en viss andel utslippsfrie biler, andeler de kunne skaffe seg ved å formidle Think eller andre elbiler til norske bilkjøpere.

 

Statens ansvar

Vi vil få en overgangsperiode fram til produksjonen av den nye generasjons batterier når et visst volum og prisen dermed går ned, og et konservativt marked får øynene opp for bilens kvaliteter. I denne perioden trenger Think drahjelp. Vi har tro på at følgende virkemiddel vil åpne det norske markedet:

  1. Komme California i forkjøpet ved å pålegge bilprodusentene at 2% av totalsalget skal være utslippsfrie biler.
  2. Tillate elbiler i kollektivfelt.
  3. Ved en generell omlegging til et grønnere skattesystem, vil det i tillegg være verdt å vurdere skattefritak for investering i utslippsfrie biler.

 

La Think leve

Det vi ønsker å legge inn over de ulike parter i beslutningsprosessene, er våre erfaringer. Bilen er et funn, og som eiere erkjenner vi at den dekker en mye større del av vårt transportbehov enn vi trodde. Der finnes mange mennesker rundt om i landet som gremmes over at de ikke fikk bilen de ønsket å bestille, og krysser sine fingre i håp om fortsatt produksjon. Denne kvalitetsbilen har sin berettigelse i kraft av sin egenart, den trenger ikke noe miljøalibi. Når den så i tillegg kan være med å gi sitt bidrag til å løse miljøproblem både lokalt og globalt, da ville det være for ille om Norge skulle miste dette miljømessige fyrtårnet som vi eiere har lært å elske!

 

 

På vegne av

Bergen Thinkers                                                                       Trondheim Thinkers

 

 

 

Tryggve Fett (sign)                                        Håkon Bjerkan (sign)

leder                                        leder