Leserinnlegg som svar på politikerinnlegg i aviser

Mange har nok med undring lest stortingsrepresentant Øyvind Korsbergs (Frp, Energi- og miljøkomiteen) innlegg i mange av landets aviser i sommer, der han sår tvil om elbilen egentlig er miljøvennlig. Han avslører i artikkelen manglende kunnskap på dette feltet. Les Sigmund Eriksens glimrende svar:

Med stor forundring leste jeg stortingsrepresentant Øyvind Korsbergs innlegg i DT søndag 28. juli som bl a omhandlet bruk av el-biler i Norge og forurensning i Europa. Korsberg omtaler et "lite skydekke" rundt bruk av el-biler i Norge da vi må dekke deler av vårt strømforbruk fra kullkraftverk i Europa.
 
Korsberg hvor stor andel av vårt strømforbruk kommer fra kullkraftverk i Europa? Har du tenkt på at denne marginale strømimport fra kullkraftverkene transporteres forurensningsfritt hjem til deg som forbruker? Mener du at oljen og bensinen som du kjøper på bensinstasjonen er fraktet forurensningsfritt med tankbåter og tankbiler?
 
Hva er det du vil fortelle oss om bruk av el-biler? Jeg savner noen proposjoner i din problematikk og finner det derfor nødvendig å komme med noen faktaopplysninger:
 
Bensinmotorens virkningsgrad er 15% når den er kald og 30% ved riktig driftstempratur. Når du Korsberg kjøper bensin for kr 10 så går  kr 7 tapt og kr 3 til transport, og dersom du står i kø mellom Asker og Oslo kl 8 om morgenen begynner virkningsgraden å nærme seg null.
 
Dersom du kjøper bensin for kr 10 så kan du kjøre under to mil med din bensinbil. Du slipper ut nesten 2.5 kg forurensninger bl a klimagasser CO2, gasser som gir sur nedbør NOx, bensen og partikkler som gir helseskadlig luftkvalitet. Statens helsetilsyn (STF) mener at forurensningen fra biltrafikken fremskynder mellom 600 og 2500 dødsfall og intill 12000 ekstra liggedøgn på sykehus pr år!
 
En el-drevet bil har en virkningsgrad på 85 til 95%, når den står i kø har den null forbruk. Når jeg kjøper strøm for kr 10 kan jeg kjøre 10 til 12 mil om utslippet er null!
 
For at dette innlegget ikke skal bli et eneste stort regnestykke bør jeg vel stoppe med faktaopplysninger nå, men desverre faller jeg for fristelsen til å opplyse om at før den industrielle revolusjonen var forurensningen av atmosfæren 280 ppm (miliondeler), i 1990 350 ppm, nå 370 ppm og dener beregnet til å øke med 0,4% årlig.
 
Korsberg kom ikke å fortell meg at Siri Kalviks bruk av el-bil (hennes familie har forøvrig tre stykker) har skyld i dette.-
 
Min erfaring som el-bilbruker i nå 8 mndr er at den går nesten bare på luft og kjærlighet og at el-bil er det nærmeste en kan komme nullutslipp. Du har et poeng Korsberg, el-bileiere har ofte en bensinbil i tillegg. Vår bensinbil står for ca 3% av vårt transpotbehov og brukes vesentlig til en handletur til Sverige i ny og ne.
 
Hilsen
Sigmund Eriksen
Hjelpepleier og "fotsoldat" i helsevesenet.