BAKGRUNNSINFORMASJON TH!NK

 

TH!NK city, EN MODERNE BYBIL

 

Ikke eksos – Ikke støy – Ikke rust

 

 

TH!NK city er en moderne bil spesielt konstruert for kjøring i bymiljøer:

 

·         El-drift – ingen forurensning, lave driftskostnader

·         Spennende design, liten, snerten og praktisk

·         Rask akselerasjon, 0-50 km/t på 7 sekunder

·         Rekkevidde inntil 85 km*, toppfart på 90 km/t

·         Gode resultateter fra strenge sikkerhetstester

·         Karosseri i termoplast, ruster ikke, bulker spretter ut igjen, skal ikke lakkeres

·         God lastekapasitet

·         Lett å komme inn og ut

 

 

“*:

Bilen har en maksimal rekkevidde på 85 km. Målingen er utført av Teknologisk Institutt I samsvar med ECE 101, modifisert ved at maksimal hastighet under målingen har vært 80 km/t, slik praksis er ved måling av biler med elektrisk motor. Rekkevidden vil kunne variere, avhengig av vær- og føreforhold, kjøremønster og trafikkbildet for øvrig.”

 

“På lik linje med bensindrevne biler, er kjøremønsteret og føreforholdene med på å bestemme energiforbruket og dermed kjørelengden. Aggressiv kjøring eller stadig fartsendringer reduserer kjørelengden, mens jevn kjøring utnytter batteriene på best mulig måte.”

 

ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

 

Over 65 prosent av den totale bilbruken foregår i byområder. Samtidig vet vi at bensin- og dieselmotorer er to av de største enkeltkildene for utslipp av CO2 – den viktigste klimagassen. Statistikken viser også at stadig flere mennesker blir syke av den dårlige luften i tett befolkede områder. Det er derfor en stor nasjonal og internasjonal utfordring å finne gode løsninger som både dekker behovet for individuell mobilitet og behovet for å redusere miljøbelastningene.

 

Satsing på el-biler er et alternativ som blir stadig mer aktuelt. Myndighetene i flere land har nå lagt forholdene til rette for økt bruk av el-biler gjennom avgiftslettelser og/eller lovgivning.

 

Ved kjøring med TH!NK city er utslippene redusert til null, bilen har ikke noe eksosrør. Bilen produseres dessuten på en miljøvennlig måte. Nesten hele bilen kan resirkuleres.

 

ØKONOMISK I BRUK

 

En el-bil er vanligvis dyrere i innkjøp enn en tilsvarende bil med bensinmotor. Driftsutgiftene er imidlertid mye lavere. Kjøp av el-bil kan derfor også være svært økonomisk gunstig.

 

Beregninger viser at driftskostnadene for en TH!NK city som kjøres 12.000 km i året er opptil 25.000 kroner lavere enn for en tilsvarende bensinbil ( i Oslo).

 

TH!NK city bruker strøm for ca 1 krone pr. mil.

 

”Full tank” for en TH!NK city koster bare cirka 9 kroner. Denne prisen er regnet ut fra en gjennomsnittlig strømpris på 0,40 kr. pr kWh og et forbruk på 1,5 kWh pr mil.

 

 

I tillegg til lavere drivstoffutgifter oppnås disse fordelene med TH!NK city:

 

·         Ingen årsavgift (For tiden kr. 2.265).

·         Gratis parkering på offentlige p-plasser.

·         Gratis passering av alle bomstasjoner.(3.100 kroner pr år i Oslo.)

·         Meget rimelig forsikring

·         Enkelt vedlikehold.

·         Utgifter til oppretting etter bulking er minimale p.g.a. plastkarosseri.

·         Returkostnadene etter leasing er lave p.g.a. plastkarosseri.

·         Ingen MVA fra 1. juli 2001

 

 

 

OMFATTENDE SIKKERHETSTESTER    

 

TH!NK city er utviklet i tett samarbeid med et av de ledende europeiske fagmiljøene innen bilsikkerhet. Bilen har gått igjennom omfattende kollisjonstester. Resultatene fra disse testene er blant de beste som er oppnådd for småbiler.

 

Under plastkarosseriet har TH!NK city en kraftig underramme av 90 prosent høyfast, fullforsinket stål og en overramme av aluminium. Rammene er konstruert for å møte europeiske sikkerhetskrav. Bilen møter I tillegg de nyeste europeiske kravene til sikkerhet på utstyr koblet til strømnettet. Batterikassen i bunnen av bilen gjør at TH!NK city er svært stiv ved påkjørsler fra siden.

 

Viktige sikkerhetsfaktorer:

·         Lavt tyngdepunkt, meget godt veigrep

·         Sikkerhetsramme av stål og aluminium

·         Kollisjonsbjelker i dørene

·         Deformasjonssone i fronten og bak

·         Batteri i separat kasse under bilen

·         Beltestrammere

·         Anti-skli seter

·         Høyt bremselys

·         Oppvarmede front- og bakruter

 

SALG

TH!NK city selges gjennom utvalgte Ford-forhandlere. Disse forhandlerne er foreløpig; Bilforum AS i Drammen, Gaden & Larsen i Trondheim, Kverneland Bil Bergen, Brødrene Kverneland i Stavanger, Haugesund Auto, Røhne og Selmer i Oslo og Sandvika, Moss Bil, Ford Larvik, Follo Autoco i Ski, Hønefoss Auto i Hønefoss, Greaker Bil i Tønsberg, Bay Auto i Kristiansand, Ford Fredrikstad, Helgeberg as i Porsgrunn, Stamsaas i Sarpsborg, Bergerkrysset Auto i Mysen, Midtstranda Bil, Sommerseth AutoCo i Narvik og Vestlandske Auto i Ålesund.

 

Ved disse kontorene kan det gjøres avtale om prøvekjøring, demonstrasjon og kjøp.

 

 

 

AUTORISERT SERVICE

 

Service utføres på autoriserte Fordverksteder, som er de samme som Fordforhandlerne. Servicen skal gjennomføres en gang årlig. På grunn av at det er færre bevegelige deler i en TH!NK city enn i en bensindrevet bil har TH!NK city et enklere servicebehov. Det er ettersyn og vedlikehold av batteriet som er det viktigste ved servicen på en TH!NK city.

 

For å utføre servicen på bilens batterier kreves det spesialkompetanse. Think Nordic har derfor besluttet å ikke selge bilen i markeder der det ikke kan gis autorisert service. Regionene rundt Drammen, Sandvika, Stavanger, Oslo, Moss, Larvik, Sarpsborg, Bergen, Ski, Tønsberg, Kristiansand, Haugesund, Trondheim, Fredrikstad, Prosgrunn, Mysen, Hamar, Narvik og Ålesund vil derfor foreløpig være de viktigste markedene her i landet.

 

 

 

ENKEL LADING

 

En vanlig 220 V stikkontakt med 10 eller 16 ampere sikring er alt som trengs for å lade batteriet. Det er 100 prosent oppladet på 8 timer. Batteriet kan lades i kortere perioder uten å ta skade. Etter fire timer er det 80 prosent oppladet. Dessuten lades det 50 prosent på 2,5 time, slik at bilen kan kjøres opptil 30 nye kilometer etter 2,5 timers ladning. I og med at den gjennomsnittlige daglige kjørelengden med personbiler i Norge er 23 km vil dette holde lenge for de fleste. Flere parkeringshus tilbyr parkering med gratis lading.

 

Kjørestilen påvirker energiforbruket

I en elbil påvirkes energiforbruket av sjåførens kjørestil i enda sterkere grad enn i en petroleumsdrevet bil. Aggressiv kjøreadferd reduserer kjørelengden, mens jevn og rolig kjøring gir den beste utnyttelsen av batteriene. For eksempel er energiforbruket vesentlig høyere ved kjøring oppover en bakke i 80 km/t enn ved 70 km/t.

 

Batteriet får tilbakeført energi ved kjøring nedoverbakke og ved bremsing. I motsetning til petroleumsdrevne biler bruker en elbil heller ikke energi når den står stille for eksempel ved et lyskryss eller i en kø.

 

 

RASJONELL PRODUKSJON

 

TH!NK city er den eneste serieproduserte bilen i verden som helt fra bunnen av er spesialdesignet og produsert i et eget fabrikkanlegg som en el-bil.  De øvrige el-bilene i TH!NK citys klasse – med sammenlignbar plass og lastekapasitet – er enten konverterte bensinbiler eller biler som produseres i langt lavere antall.

 

Think Nordics produksjon er i stor grad basert på sammenstilling av innkjøpte volumkomponenter fra etablerte produsenter. Dette sikrer komponenter med høy kvalitet samtidig som stort volum på komponentproduksjonen gir lavere kostnader. Ved å basere seg på innkjøpte komponenter sikrer en seg også at best tilgjengelig teknologi alltid kan benyttes og at utviklingskostnadene bæres av komponentprodusenten. Også i TH!NK city finnes det imidlertid en del spesiallagede komponenter, bl.a. sikkerhetsrammene. På grunn av lave volumer blir slike spesialkomponenter dyre. Den klart dyreste enkeltkomponenten er batteriet.

 

Et svært viktig punkt i produksjonskonseptet er Think Nordics patenterte metode for sammenføyingen av bilens ramme og karosseri, som er laget av gjennomfarget termoplast.

Med dette produksjonskonseptet unngår Think Nordic flere tunge og ressurskrevende arbeidsoperasjoner. Først og fremst behøves det ingen karosserifabrikk der det drives stålbearbeiding i form av blant annet stansing og sveising. Miljøbelastende overflatebehandling og lakkering unngås også.

 

Innkjøpte komponenter

En TH!NK city består av ca 450 innkjøpte komponenter. Dette er vesentlig færre enn i en vanlig petroleumsdrevet bil. Komponentene kommer fra rundt 75 leverandører. Bare ti prosent av delene kommer fra Norge. Det viktigste produktet fra Norge er karosseriet, som produseres av Think Nordic selv. Leverandørene har tilhold i rundt ti europeiske land pluss USA. Det legges vekt på å kjøpe inn så komplette moduler som det lar seg gjøre.

 

Samtlige av Think Nordics leverandører er anerkjente på sine fagområder. De viktigste leverandørene er:

 

Overramme aluminium: Hydro Raufoss Automotive, Danmark

Underramme stål: Dikema/Ib Andresen, Danmark

Hjuloppheng, bremser, styring: PSA , Frankrike

Motor og motorcontroller: Siemens, Tyskland

NiCd batterier: SAFT, Frankrike

Lader: Actia, Frankrike

 

10-12 ukers leveringstid

Think Nordics produksjonsanlegg i Aurskog-Høland fem mil utenfor Oslo er dimensjonert for en totalkapasitet på 5000 biler pr år, tilsvarende 22 biler pr dag.

 

På grunn av satsingen på sammenstilling av innkjøpte komponenter har produksjonen mer form av montasjeproduksjon enn vanlig fabriksjonsvirksomhet.

 

Think Nordic har innført et omfattende kvalitetssikringsprogram. Alle biler testes grundig før levering.

 

MILJØVENNLIG PRODUKSJON

 

De fleste av komponentene i TH!NK city kan resirkuleres. Det er etablert rutiner for resirkulering av disse komponentene. I tillegg er resirkulert materiale benyttet i enkelte komponenter. Måten bilen er satt sammen på – med utstrakt bruk av komponentmoduler – gjør den lett å demontere med tanke på gjenvinning.

 

Gjenbruk av batteriene

Batteriet i TH!NK city utgjøres av en batteripakke med 19 blokker. Batteriet har en antatt brukstid på åtte år. Praktisk talt 100 prosent av det enkelte batteri blir gjenbrukt. Batteriet resirkuleres hos produsenten SAFT i Frankrike. Batteriene tas imot av Think Nordic og sendes i samlesendinger til produsenten. I og med at batteripakken veier 250 kilo er det ikke fare for at den kommer på avveie. NikkelKadmium, NiCa, er et kostbart råstoff, slik at det er økonomisk lønnsomt å resirkulere det.

 

Batteriene resirkuleres til nye batterier, batteriproduksjonen utgjør dermed en lukket sirkel. Det er bare SAFT i Bordeaux som lager slike batterier.

 

I TH!NK city ligger batteriet i en forseglet stålbeholder i underrammen. Batteriene er dermed beskyttet mot bevegelser ved sammenstøt, slik at de ikke vil gi utslipp.

 

Ingen avgasser i støpeprosessen

Karosseriet er laget av gjennomfarget termoplast. I motsetning til herdeplast – for eksempel glassfiber, polyester – avgir ikke termoplast avgasser i støpeprosessen. Ved bruk av gjennomfarget plast unngås dessuten hele lakkeringsprosessen og utslippene som følger med den.

 

Til produksjonen av termoplast til TH!NK city brukes polyetylen, som er den mest miljøvennlige av alle plastmaterialer. Polyetylen kan males opp og gjenvinnes til enklere plastprodukter. Det er etablert faste rutiner for slikt gjenbruk.

 

Til farging av termoplasten i karosseriet brukes det bare naturlige pigmenter.

 

Materialgjenvinning

I og med at bilen er bygget opp av et begrenset antall komponenter er det enkelt å separere de forskjellige materialtyper for levering til gjenbruksstasjoner.

 

 

 

PRISBELØNNET DESIGN

 

TH!NK citys design er laget av de norske industridesignerne Stig Olav Skeie og Katinka von der Lippe. Bilen er blitt tildelt Norsk Desingråds ”Merket for God Design 99”.

 

Designernes retningslinjer har vært å skape et attraktivt, dynamisk og vennlig kjøretøy. Rene hovedflater brutt av enkle og klare linjer - inkludert en skrå linje fra døren til støtfangeren bak - gir bilen en sterk og særegen karakter.  Blandingen av matte karosseriflater med skinnende takrails, tak, glass og lykter bidrar også til å gi bilen en identitet som er forskjellig fra tradisjonelle biler. Selv om bilen i stor grad er basert på standardiserte komponenter har alle viktige designelementer en helt egen design.

 

Frontvinduet er trukket langt frem, slik at bilen gir en romlig følelse innvendig. Denne plasseringen av frontvinduet er også en viktig sikkerhetsfaktor. Det er dessuten lagt vekt på at interiøret skal være enkelt og funksjonelt.

 

 

TI FARGER

 

TH!NK city leveres i følgende farger: svart, knall rød, mørk blå, mørk grønn, turkis, gul i tillegg til spesialfargene sand, granitt, spettet blå og spettet grønn

 

 

EN DEL AV FORD MOTOR COMPANY

 

Think Nordic AS er 100 prosent eid av Ford Motor Company, som har hovedkontor i Dearborn ved Detroit i USA.

 

TH!NK inngår i Ford-konsernet som et eget varemerke på linje med varemerkene til de andre kjente bilfabrikkene som er eiet av Ford.

 

Ford har samlet sin satsing på miljøbiler – Alternative Fuel Vehichles - i Think Group. Think Group ble lansert for første gang på bilutstillingen i Detroit i januar 2000. Gruppens hovedkontor ligger i USA. Leder for Think Group er Executive Director John R. Wallace.

 

Think Group skal produsere miljøvennlige biler som er preget av innovasjon og nytenkning, samtidig som de skal ha en akseptabel pris. Sett i forhold til det store massemarkedet med millioner av biler vil Think Groups produkter i lang tid være nisjeprodukter med relativt små volumer.

 

Ved siden av elbiler er Think Group også ansvarlig for Fords satsing på brenselcellemotorer og på hybridbiler, som har både brenselcelle- og elmotor.

 

 

 

Think Group består av to divisjoner:

 

Think Technologies.

Denne divisjonen har konseptlansert verdens første brenselcelledrevne storbil, Ford P 2000.

Think Technology produserer dessuten elbil-versjonen av Ford Ranger, som er en stor firehjulsdrevet varebil.

 

Denne divisjonen ivaretar også Fords – og Thinks – interesser i California Fuel Cell Partnership, CaFCP. CaFCP er et samarbeid mellom bilselskaper (Ford, Daimler/Chrysler, Nissan, Honda og Volkswagen), oljeselskaper (Texaco, Shell og BP Amoco) og amerikanske myndigheter.

CaFCP fremstår allerede som verdens ledende senter for forskning om brenselsceller.

 

 

Think Mobility

Think Nordic AS hører til denne divisjonen, som også har produkter som TH!NK Bike og TH!NK Neighbor. TH!NK Bike er en stillegående sykkel med elmotor. Sykkelen har en toppfart på 25 km/t. TH!NK Neighbor er en el-drevet ”golfbil”, som har mange andre bruksformål enn å være et fremkomstmiddel på golfbane - for eksempel er sikkerhets- og parkselskaper en aktuell kundegruppe for TH!NK Neighbor. Think Mobilitys hovedkontor ligger i USA, og både TH!NK Bike og TH!NK Neighbor vil primært bli distribuert i USA.

 

 

 

En annerledes småbil

 

Det regnes vanligvis med fire markedssegmenter for småbiler:

 

1.      Den vanlige småbilen. Denne nisjen fylles av dagens småbiler med bensinmotorer.

2.      Bybiler for kortdistansetransport. TH!NK`s nisje.

3.      Lavhastighets el-biler for bruk på lukkede områder.

4.      Den rene golf-bilen.

 

Lederen av Think Group, Janh Wallace fastslår at Ford ikke har til hensikt å gjøre TH!NK city til en bil i segment en.

- Vi vet hvordan vi bygger vanlige biler som oppfyller kundenes krav. Med Think vil vi derimot undersøke om det finnes et helt nytt marked der det ikke er behov for alle funksjoner som hører med til dagens bensinbiler, sier han.

 

Ford har nå 95 prosent av salget av biler med alternative drivstoffer i USA. Selskapet har en uttalt strategi om at miljøhensyn skal være en integrert del av dets produktutvikling, salg og markedsføring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Think Nordics LEDELSE

 

Think Nordic AS ledes av:

 

Ingemar Bjørholt, adm. Direktør              

Egil Mollestad, teknisk direktør

Therese Bjerke, finansdirektør
Per Björneman, salgs- og markedsdirektør

Frank Lein, kvalitets- og organisasjonsdirektør

Chris Wilson, fabrikkdirektør

 

 

Think Nordics STYRE

 

Formann: John R. Wallace, Executive Director, Think Group

Viseformann: Jan Otto Ringdal, grunnlegger av Pivco AS

Medlem: Ingvar M. Sviggum, Vice President, European Sales Operations, Ford of 

               Europe, Köln

Medlem: Rudi Kunze, Chief Technical Officer, Ford Research Centre, Aachen

Medlem: Rob Stevens, Director, Think Mobility         

 

 

HISTORIEN BAK TH!NK

 

Det var den internasjonale energikrisen i 1973 som ga Lars Ringdal i Bakelittfabrikken AS ideen om å utvikle en elektrisk drevet bybil, produsert i Norge. Bedriften hadde stor ekspertise på plaststøping av de såkalte Pionerbåtene, og samme teknologi skulle brukes til å produsere karosseriet til en bil.

        

I tiden frem til 1990 modnet ideen. På denne tiden ble det økende fokusering på miljøforhold over hele verden, prosjektet ble gjenopptatt og PIVCO AS etablert 15. november 1990. PIVCO står for Personal Independent Vehicle Company. Utvikling, innkjøp, markedsføring og administrasjon ble lagt til Oslo - produksjonen til Aurskog.

        

Året 1991 ble brukt til studier av markedet for en elektrisk bil. Det ble også gjennomført analyser i samarbeidet med NTNF, Statoil, Norsk Hydro, ABB og Bakelittfabrikken.

Teknologikonseptet og første prototype var klart året etter, i 1992. Bygging og sammenstilling av et helstøpt plastkarosseri med en aluminiumsramme var meget vellykket (Prototype 1)

        

Neste prototype (2) var den første kjørbare modellen. Den var klar i 1993 og ble bygget i 15 eksemplarer.

        

1994 var et viktig år for Norge, da Lillehammer fikk arrangere de olympiske vinterleker. Også for PIVCO var det et merkeår, da 10 biler ble stilt til disposisjon for arrangørene av vinterlekene og testet under ekstreme klimatiske forhold. Bilene klarte prøvene med glans. Kjøretøy og teknologi ble presentert under EUREKAs Ministerkonferanse på Lillehammer og vakt stor oppmerksomhet.

        

I 1995 ble flere kjøretøyer gjort ferdige - Prototype 3 (CityBee). Det ble deltagelse i «Scandinavian Electric Car Rally», CityBee vant to klasser og ble kåret til «The Scandinavian Electric Car of The Year».

        

På denne tiden ble det inngått en kontrakt med USA om levering av 45 biler til BART (Bay Area Rapid Transport) i San Francisco, California. H M Kongen og Dronningen var til steder ved overrekkelsen av kjøretøyene. Det var stor dekning av begivenheten på amerikansk fjernsyn.

        

I 1996 ble det produsert 120 kjøretøyer av CityBee for testing og demonstrasjoner. PIVCO engasjerte Lotus Engineering UK for videreutvikling av CityBee mot en kommersiell modell. Aurskog-Høland blir valgt som sted for produksjon i Norge.

        

De meget lyse og moderne produksjonslokalene på Aurskog-Høland ble tatt i bruk i 1997, samme år som bygging av det første testkjøretøy av den nye modellen (Think) finner sted.

        

Året etter, i 1998, ble det gjennomført et testprogram med sterkt fokus på sikkerhet. Think godkjennes i henhold til EF-standard i september dette året, produksjonslinjen er ferdig installert 1. oktober.

        

Produktlansering av EVS-15 i Brussel i 1998 med stor interesse og oppmerksomhet.

Senere på høsten må selskapet melde oppbud på grunn av manglende finansiering.

        

PIVCO Industries AS ble etablert i november 1998 med flere av de tidligere ansatte som aksjonærer. På nyåret i 1999 kommer Ford Motor Company inn i bildet og kjøper 51 prosent av aksjene ved en rettet emisjon. PIVCO Industries blir til Think Nordic AS og den ordinære produksjonen kom i gang i november 1999.

Tallet på ansatte er nå øket til 165.


 

FAKTA OM TH!NK CITY

        

Antall seter             2

Dimensjoner            2 991 mm lang, 1 604 mm bred, 1 563 mm høy

Egenvekt                940 kg

Maks. tillatt vekt      1 130 kg

Bagasjerom             350 liter

Nyttelast                130 kg (Bagasjevekt 55 kg)

Toppfart                 90 km/t

Aksellerasjon           0-50 km/t på 7 sek.

Rekkevidde ECE

bysyklus                 Inntil 85 km

Ramme og karosseri

Underramme   90 % høyfast stål, fullforsinket

Overramme    Ekstrudert og sveiset aluminium

Karosseri       Termoplast (polyethylen)

Tak                       ABS plast

Elektriske systemer, motor og understell

Fremdriftsbatterier    NiCd (Nickel Cadmium) batterier, vekt ca. 250 kg,                                                                           vannkjølt

Lagret energi           11,5 kWh, 100 Ah

Lader (internt)         220 V - 16A/10A (3,2/2 kW) luftkjølt

Ladetid (16A/10 A)   4/6 t opp til 80 % ladestatus fra vanlig strømuttak

Motortype               Vannkjølt, 3 fase asynkron induksjonsmotor

Maks effekt             27 kW/36 HK

Spenning                114 V

Drivhjul                   Forhjulstrekk

Dekkdimensjon         155/70 R13

Bremsesystem                   Skiver foran, tromler bak

Sikkerhet

Lavt tyngdepunkt, meget godt veigrep

Sikkerhetsramme av stål og aluminium

Kollisjonsbjelker i dørene

Kollisjonspute på førersiden

Deformasjonssone i fronten og bak

Batteri i separat kasse under bilen

Beltestrammere

Anti-skli seter

Høyt bremselys

Oppvarmede front- og bakruter

Standard utstyr

Høyt montert bremselys

Oppvarmet front- og bakrute

Farget glass

3 kW elektrisk varmeapparat, termostatstyrt

Tidsur for forvarming av kupeen

Forberedt for standard DIN radio/cd-spiller

To høyttalere og antenne

12V strømuttak

Omlufting

Valg av ladestrøm 10A eller 16A

Valg av elektrisk motorbrems

Ekstrautstyr

Tilleggsvarmer

Radio/cd-spiller

Aluminiumsfelger

Alarm/startsperre/fjernbetjent åpning av bakluke

Vinterhjul

Festeanordning for mobiltelefon

Takstativ

Farger

Gjennomfarget karosseri, matt overflate: mørk blå, mørk grønn, svart, knall rød, turkis, gul.  Spesialfarger: granitt, sand, spettet blå og spettet grønn.

Tak og lykter i aluminiumsfarge.

 

Hovedleverandører

Overramme aluminium                   Hydro Raufoss Automotive, Danmark

Underramme stål                         Dikema/Ib Andresen, Danmark

Chassiskomponenter                    PSA, Frankrike

Motor og motorcontroller              Siemens, Tyskland

NiCd batterier                             SAFT, Frankrike

Lader                                        Actia, Frankrike