Juni 2002 Nr. 6 Årgang 2

Nederst på siden:
kjørestatistikk og regnskap

Til startsiden

Et år er gått

Se årsrapport for første år med Lillemarius! (Kommer straks.)
Køyrestatistikk 
Juni 2002

Juni 2002
(til 12.juli)

Totalt hittil
(frå 12. juli 2001)
Kjørelengde totalt
   snitt pr. dag
Lengste på en ladning
Lengste på en dag
3 103 km
76 km
75 km
155 km
22 183 km
61 km
  86 km
155 km
Regnskap 
Juni 2002

Juni 2002
(til 12.juli)

Totalt hittil
(fra 12.juli 2001)
Strøm (ca)
Parkering    
Rekvisita     

Forsikring
Service/dekk
Reparasjon/vedlikehold
Ladeservice

 310 kr
200 kr
  140 kr

  0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
 2 218 kr
 595 kr
170 kr

 2 870 kr
0 kr
0 kr
1 350 kr

Minner om at det er penger å spare på å skifte strømleverandør. Skifte gir meg gratis strøm til kjøring t/r arbeid det neste halve året! Se artikkelen "Rimelegare enn dei store".