Rimelegare 
enn dei store

Elbilen er knallbilleg når det gjeld drivstoff, og ved å skifte straumleveradør kan ein faktisk spare pengar nok til å betale ein stor del av straumrekninga til bilen. Slik som den vesle elbilen er suverent rimlegare enn dei store bensinbilane når det gjeld drifstoffutgifter,
kan oftast dei små straumleverandørane ofte tilby lågare prisar enn dei store.
 Elbildagboken oppmodar til å støtte dei!

 

Drivstoff for 10 øre kilometeren
Det er berre å slå det fast først som sist: Det er utruleg rimeleg å kjøpe drivstoff til elbilen. Det er to grunnar til det.
Les heile saka.

Skift straumleverandør og køyr elbil gratis!  
Ved å skifte straumleverandør kan ein ofte spare minst 3 øre/kWh. Då sparer ein nok til å køyre gratis med elbilen til og frå arbeid!  Les heile saka.

 

 

 

Hit Counter