Desember 2001 Nr.6 Årgang 1

Nederst på siden:
kjørestatistikk og regneskap

Til startsiden

Desember har hatt mye kaldt vær med snø, og vinteregneskapene har dermed fått en god test. Konklusjonen er at Think er en god vinterbil, men varmeapparatet tar mye strøm.

Den tar seg godt fram på vinterveiene, men de tunge og midtplasserte batteriene gjør at den tar seg lettere opp bakker baklengs enn forlengs. Elmotoren gjør at en kan kjøre så sakte en bare vil i bakkene, noe som er en fordel på glatten. Men en må være svært lett på gassen for ikke å spinne. Derfor trenger bilen noe tilvenning før en kommer seg fram på beste vis. Ellers er jo noe usikker på om dekkene som står på er de mest optimale på is. Jeg synes de piggfrie dekkene på Caravellen er bedre på dette føret, men det er vanskelig å sammenligne dekkene på så ulike biler.

Rekkevidden er blitt kortere noe som skyldes varmeapparatet. Her bør parafinvarmeapparat vurderes av nybilkjøpere. Det som vi har lært å kjenne som sikre kjørelengder, er ikke det lenger. Dette rokker ved den tryggheten som vi hadde opparbeidet oss gjennom de første månedene, nå vi begynne å tenke igjen. Derfor anbefaler jeg ekstra varmeapparat også for de som ikke absolutt trenger det til daglig. Om vinteren forsvinner også noen få kilometer av kjørelengden generelt. Dette henger sammen med at føret ofte er mer drivstoffkrevende, og kulde har nok litt innvirkning på batteriene. Det er sjelden svært kalt her, så det er vanskelig å si noe sikkert, men det virker som batteriene holder koken ned til -5, og at jeg kan merke litt mindre effekt under det. På lange turer har jeg noen ganger satt varmeapparatet på "første prikk", stengt uteluften og satt på varmetrådene. Dermed kjører jeg i kald, men ikke ubehaglig kald bil. Praktisk rekkevidde er noe over 60 km avhengig av føret. 

En detalj som jeg virkelig har lært å sette pris på, er forvarming av kupeen. Et ur kan forhåndsinnstilles på to tidspunkt. Forvarmingen aktiveres ved å trykke på en tast etter at tenningen er slått av. På innstilt tidspunkt starter det ordinære varmeapparatet og går i 15 min. En helt nediset bil har da helt rene ruter, det er helt sant! I tillegg er det godt å sette seg i en oppvarmet kupe.

Som det går fram av oversikten under, kjører vi mindre enn før. Dette skyldes kun at behovet for kjøring har vært lavere de siste månedene. For eksempel var vi 8-10 personer i huset hele julen, og da sier det seg selv at Caravellen (10-seter) var mye i bruk. Det er utrolig sosialt å kjøre hele storfamilien i samme bil. Kombinasjon av minibuss og elbil er helt topp!

Regneskapet er en fryd, vi bruker nesten ikke penger på bilen! Hadde kommunen somlet seg til å skaffe ladestasjon andre steder enn i bygarasjen, eller sørget for at det ble gratis å parkere der, hadde parkeringsutgiftene også vært lik null. Dette er mitt nyttårsønske!

Ved nyttår sørger jeg litt over at denne flotte bilen er gått ut av produksjon, men samtidig gleder jeg meg over å skaffet meg et eksemplar av de bare 1000 som er produsert. Den nye modellen blir ikke levert innenlands før om et år. Det er til å grine over, og ryktene sier at de griner helt inn på sjefskontorene på fabrikken også. Men når de i enkelte stater i USA er så framsynte at de krever av forhandlerne å selge en viss prosent elbiler for i det hele tatt å få selge biler, så kan vi jo forstå at markedet der blir prioritert.

Jeg avslutter desember med to elbilgleder tilpasset vinteren. En oppladet elbil har aldri startproblemer i kulda, og plastkarosseriet ruster ikke samme hvor mange tonn salt som sprøytes ut på veiene! 

 

Køyrestatistikk 
Desember 2001

Des 2001

Totalt 2001
(frå 12. juli)
Kjørelengde totalt
   snitt pr. dag
Lengste på en ladning
Lengste på en dag
1 727 km
56 km
66 km
141 km
11 367  km
66  km
  80 km
151 km
Regnskap 
Desember 2001

Des 2001

Totalt 2001
(fra 12.juli)
Strøm (ca)
Parkering    
Rekvisita     

Forsikring
Service/dekk
Reparasjon/vedlikehold
Ladeservice

 173 kr
90 kr
  0 kr

  0 kr
0 kr
0 kr
450 kr
 1 137 kr
 365 kr
30 kr

 2 870 kr
0 kr
0 kr
900 kr

Minner om at det er penger å spare på å skifte strømleverandør. Skifte gir meg gratis strøm til kjøring t/r arbeid det neste halve året! Se artikkelen "Rimelegare enn dei store".