2003  Årgang 3 

Elbilen - eier fremtiden (revidert desember 2005)

Året 2005 vil gå inn i historien som året da klimaproblemene igjen kom i fokus, og Kina har en akselererende levestandard som gir etterspørsel etter enorme mengder biler de neste årene. Verden tåler det ikke. Noe vil skje, og det vil skje raskere enn mange tror.

I løpet av de to og et halvt årene jeg holdt på med dagboken, skjedde det en revolusjon i landet vårt. Elbilen er kommet for å bli. Jeg har følgt mange debatter, fått mange mail, men først og fremst har jeg erfart selv hva det vil si å ha en elbil. Konklusjonen min er krystallklar. Det er elbilen som er framtiden, ikke de andre fiffige løsningene. Grunnen er svært enkel. Overalt i den mekaniske industrien vet en at elmotoren er overlegen så sant det kan skaffes elektrisk energi. Den bruker suverent minst energi (høy virkningsgrad), den har nesten ikke vedlikehold og den er enkel å produsere. Dermed er den både svært miljøvennlig og rimelig. I tillegg er den fleksibel og lettstyrt. Framtiden vil gi oss nye batterier som er stabile, har lang rekkevidde og som unngår hyppig service. Denne framtiden er like om hjørnet, og flere produsenter er i startgropa. Følg med på den utmerkede siden www.evguide.nu

Mitt håp er at myndighetene kjenner sin besøkelsestid og ser hvilken unik mulighet dette er for landet vårt til endelig å bli et ledende land innen teknologi. Det må ikke skje det samme som på 70-80-tallet da teknologimiljøet rundt NTH i Trondheim utviklet teknologien til den moderne mobiltelefonen, men gav bort initiativet til videre utvikling og produksjon.

Elbilen kommer for fullt, måtte Norge og Think være i førersetet!

Tilbake