November 2001 Nr.5 Årgang 1

Nederst på siden:
kjørestatistikk og regneskap

Til startsiden

Med november kom kulde, snø og is. Dermed er vinteregenskapene til Thinken blitt testet til en viss grad. Resultatene er også her oppløftende. Den kommer seg godt fram på glatten og har allerede kjørt fordi biler som har stått fast på glatt underlag. Varmeapparatet fungerer greit, og uret som forvarmer bilen, har også gjordt jobben og levert bilen med isfrie ruter om morgenen.

Men varmeapparatet sluker strøm! Sikker kjørelengde går fort ned mot 55 km dersom varmen skal stå på fullt. Nå kan en oftest nøye seg med mindre varme enn det, men likevel er dette noe en må ta med i betraktingen. Jeg anbefaler alle som har behov for lengre kjørestrekninger, å investere i ekstra,parfindrevet varmeapparat som finnes som ekstrautstyr til bilen. Dette fungerer greit, og har enkel betjening.

Jeg fikk min første skade denne måneden fordi jeg rygget på et stillas. Men plastkarossieriet bøygde seg unna, og etterpå kunne en ikke se noe merke bilen! Bildet på denne siden viser en annen Think-eier som var mer uheldig. Han fikk revet av hele fronten da en biltjuv på villmannsferd kjørte forbi. Fronten var imidlertid like hel og kunne skrues på igjen etterpå!

Think har denne måneden vært omtalt i både Los Angeles Times, Popular Science og Time. God mediedekning i USA med andre ord! Den nye modellen er også lansert og dermed er en epoke over. Den gamle modellen er nå utsolgt, og den nye skal i første omgang til USA. Dermed blir et ingen THink til salgs i NOrge på en stund. Trist og uforståelig for oss som står utenfor og vurderer. Men noen er glad for å ha kapret et eksemplar, deriblandt jeg!

Kjørelengden er kortere enn tidligere. Grunnen er først og fremst at kjørebehovet har vært mindre enn vanlig, men noe skyldes nok også at Caravellen er på veien igjen.

Køyrestatistikk 
November 2001

Nov 2001

Totalt 2001
(frå 12. juli)
Kjørelengde totalt
   snitt pr. dag
Lengste på en ladning
Lengste på en dag
1 602 km
53 km
75 km
110 km
9 644  km
68  km
  80 km
151 km
Regnskap 
November 2001

Nov 2001

Totalt 2001
(fra 12.juli)
Strøm (ca)
Parkering    
Rekvisita     

Forsikring
Service/dekk
Reparasjon/vedlikehold
Ladeservice

 160 kr
150 kr
  30 kr

  0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
 964 kr
 275 kr
30 kr

 2 870 kr
0 kr
0 kr
450 kr

Minner om at det er penger å spare på å skifte strømleverandør. Skifte gir meg gratis strøm til kjøring t/r arbeid det neste halve året! Se artikkelen "Rimelegare enn dei store".