Oktober 2001 Nr.4 Årgang 1

Nederst på siden:
kjørestatistikk og regneskap

Til startsiden


Foto: Bergens Tidende 13.10.01
Denne måneden kom vår bil nummer 2, minibussen, på veien igjen etter to måneder i garasjen for reperasjon. Det er godt å kunne bruke en bil igjen som tar mange passasjerer og som kan gå langt. Likevel har vi klart oss over all forventning med Thinken. Etter det jeg kan huske, har vi lånt bil to ganger, derav en tur til Oslo med flyttelass. Ellers har det blitt litt buss og litt sykkel, men totalt sett har savnet av den andre bilen vært lite. Vi har i alle fall ikke savnet diselregningene som har sluttet å komme!

Den første ladeservicen kom denne måneden etter 5 500 km. Da beskjeden kom på displayet, hadde jeg 400 km på meg før bilen måtte inn. Jeg fikk imidlertid levere bilen neste ettermiddag. På verkstedet fikk jeg låne en annen bil, og jeg kunne hente Thinken påfølgende ettermiddag. Det hele kostet 450 kr. 

Ellers er nyheten om elbil i kollisjon på Osterøy noe som har vakt stor oppmerksomhet hos folk, og mange har kommentert oppslaget i Bergens Tidende. Thinken kom mye bedre ut av front-til-front kollisjonen enn den møtende bensinbilen, og personene i Thinken var så godt som uskadde. Dette viser hva tester har sagt oss tidligere, men som kanskje har vært vanskelig helt å akseptere, Think er en sikker bil.

Denne måneden har også en ny modell av Think blitt lansert, og jeg ser ingen grunn til å vente på denne. Dagens modell er etter min mening et minst like godt valg totalt sett. 

Det som har overrasket negativt denne måneden, er at fabrikken har fått leveringsproblem slik at nye eiere må vente ganske lenge på ny bil. Dette er merkelig tatt i betraktnin de små volumene det er snakk om. Jeg vet ikke helt grunnen til dette, men jeg begynner nesten å se det som et kupp at jeg fikk tak i bilen! Jeg fornemmer en oppvåkning i folket for elbil, og jeg er selv svært fornøyd. Det er virkelig et potensiale for at dette salget kan ta av i den nærmeste framtid, særlig i våre bompengerike områder. Da må fabrikken være parat til å levere! 

Vi får trøste oss med at regjeringen har fått en statsråd som eier en Think, det lover godt for landet! Mellom annet ser det nå ut til at elbiler fra nyttår kan benytte kollktivfelt. Flott!!

Køyrestatistikk 
Oktober 2001

Okt 2001

Totalt 2001
(frå 12. juli)
Kjørelengde totalt
   snitt pr. dag
Lengste på en ladning
Lengste på en dag
2 334 km
75 km
75 km
151 km
8 042  km
72 km
  80 km
151 km
Regnskap 
Oktober 2001

Okt 2001

Totalt 2001
(fra 12.juli)
Strøm (ca)
Parkering    
Rekvisita     

Forsikring
Service/dekk
Reparasjon/vedlikehold
Ladeservice

 233 kr
15 kr
  0 kr

  0 kr
0 kr
0 kr
450 kr
 804 kr
 125 kr
0 kr

 2 870 kr
0 kr
0 kr
450 kr

Minner om at det er penger å spare på å skifte strømleverandør. Skifte gir meg gratis strøm til kjøring t/r arbeid det neste halve året! Se artikkelen "Rimelegare enn dei store".