September 2001 Nr.3 Årgang 1

Nederst på siden:
kjørestatistikk og regneskap

Til startsiden


Denne måneden et der mange som har stilt spørsmål om hvordan det er å eie Think. Her er svar på  de tre mest vanlige spørsmålene. Nederst finner du kjørestatistikk og regneskap.
 1. Hvor langt går den på en lading, og hvor lang tid tar det å lade ?
  Dette er avhengig av kjørestil og hvilken fartsgrense det er. Som en tommelfingerregel kan en si at dersom en skal være uten bekymring for å nå fram og kjøre en del i 80-sone, er 70 km en rettesnor. 
  Etter 2 timers lading har en 50% på batteriene, og etter 4 timer 80%.
 2. Hvor fort går den ?
  Mange tror at den går 40km/t som en mopedbil, men det er ikke tilfelle, den går 90km/h! Den er også rask, og det går greit å følge trafikken. Det eneste problem i så måte kan være bratte bakker kombinert med høy fart, men i praksis er det sjelden en møter det. I tett trafikk kommer den kjappe akselerasjonen virkelig til sin rett.
 3. Er den trafikksikker ?
  Mange tror at denne "plastbilen" er særlig sårbar i kollisjoner. Imidlertid viser tester og praktisk erfaring det motsatte. Konstruksjonen gjør den til en sikker småbil. Her viser jeg til en reportasje i Bergens Tidende etter en kollisjon mellom en bensinbil og en Think på Osterøy. Elbilen kom desidert best fra dette uhellet, både når det gjelder materielle skader og personskader.
Køyrestatistikk 
August 2001

Sept 2001

Totalt 2001
(frå 12.juli)
Kjørelengde totalt
   snitt pr. dag
Lengste på en ladning
Lengste på en dag
2 067 km
69 km
80 km
128 km
 5 708 km
71 km
  80 km
142 km
Regnskap 
August 2001

Aug 2001

Totalt 2001
(fra 12.juli)
Strøm (ca)
Parkering    
Rekvisita     

Forsikring
Service/dekk
Reparasjon/vedlikehold

 207 kr
40 kr
  0 kr

  0 kr
0 kr
0 kr
 571 kr
 110 kr
0 kr

 2 870 kr
0 kr
0 kr

Minner om at det er penger å spare på å skifte strømleverandør. Skifte gir meg gratis strøm til kjøring t/r arbeid det neste halve året! Se artikkelen "Rimelegare enn dei store".