August 2001 Nr.2 Årgang 1

Nederst på siden: 
kjørestatistikk og regneskap

Til startsiden


Det ble i august også en tur til klokkesvingen på Brann stadion!

Det som særlig er nytt i august, er at batterikapasiteten ser ut til å øke noe etter at batteriene er brukt en stund. Dette er i tråd med signal jeg har fått fra mer erfarne eiere av Think. Jeg har tidligere antydet at dersom en skal kjenne seg trygg på å nå fram uavhengig av kjøreforhold (fartsgrenser o.l.), kan en regne en rekkevidde på 60-70 km. Dette har etter hvert blitt et ganske romslig mål.

Ser en på kjørestatistikken, finner en at lengste på en lading er 78km både i juli og august. Artig sammentreff! Den dagen jeg kjørte 78km på en lading, var det omlag 20% igjen på batteriene. Det var en strekning med blandet kjøring derav mye 80-sone. Jeg kjørte relativt sparsommelig, men fulgte likevel trafikken det aller meste av strekningen. Dette gir et pekepinn på praktisk rekkevidde.

Noe som overrasker meg er at bilen blir kjørt i gjennomsnitt 71 km pr. dag! Turen til jobb er bare 30km t/r, og det viser at bilen blir brukt mye til småkjøring ellers også. Den store bilen kommer til å bli svært lite brukt, det kan jeg allerede nå slå fast. I det hele tatt er ikke rekkevidden en så stor begrensing som jeg hadde fryktet. Positivt!
Det eneste negative, er at jeg fremdeles synes støyen er noe høyere enn det denne i utgangspunktet lydløse bilen fortjener.

En annen observasjon er at Bergen er kommet nærmere rent mentalt. Dette kommer nok først og fremst av at vi ikke betaler bompenger på Nordhordlandsbroen eller i bompengeringen. I tillegg kommer det ingen bensinregninger lenger!

"Dine penger" støttet denne måneden vår konklusjon at Think er en økonomisk lønnsom investering.  Artikkelen finner du her: Dine Penger

Det har kommet en del epost fra personer som vurderer kjøp av elbil. Det er trivelig! Jeg prøver å svare så langt tiden strekker til. Også media har vist interesse. Et intervju med salgskonsulent i Ford Kverneland og meg ble sendt på NRK-radio flere ganger. Håper dette fører til fortjent økt oppmerksomhet for Thinken!

Konklusjonen blir også denne måneden at det er en fornøyd Think-eier som avlegger rapport. Det er ikke rart at salget i Bergen er i ferd med å ta av!

 

Køyrestatistikk 
August 2001

Aug 2001

Totalt 2001
(frå 12.juli)
Kjørelengde totalt
   snitt pr. dag
Lengste på en ladning
Lengste på en dag
2 217 km
71 km
78 km
135 km
 3 641 km
71 km
  78km
142 km
Regnskap 
August 2001

Aug 2001

Totalt 2001
(fra 12.juli)
Strøm (ca)
Parkering    
Rekvisita     

Forsikring
Service/dekk
Reparasjon/vedlikehold

 222 kr
55 kr
  0 kr

  0 kr
0 kr
0 kr
 364 kr
 70 kr
0 kr

 2 870 kr
0 kr
0 kr

Minner om at det er penger å spare på å skifte strømleverandør. Skifte gir meg gratis strøm til kjøring t/r arbeid det neste halve året! Se artikkelen "Rimelegare enn dei store".