sb@lillemarius.com

Startsiden

Nettleder: 
Think har en framtid

Årsrapport
Årsrapport 1.år
Dagbok 1.år

Årsrapport 2.år  
Dagbok 2.år

Ladeservice
Oversikt ladeservicer
(oppdatert des 05) 

Hva heter bilen?
Se de mange navn her

Gjesteskribent
Elbil-u(ten)forstående Christian

Teknisk
Elbilens oppbygning
Elektromotoren

Økonomi
"Rimelegare enn dei store" 
Artikkel fra "Dine Penger"
Elbilens totaløkonomi
(Den siste artikkelen ble 
skrevet før jeg tok bilen i bruk.
Sammenlign spådommene 
med første årsrapport!)

Lærlingen
”And I don’t even have 
my own car…”
"On the road again..."
"Når mørke så har senka sæ..." 

Ta kontakt
sb@lillemarius.com

Aktuelle lenker:
Think
 
(Norsk produsent)
EV-guide
   (Mye om elbiler)
   Anbefales!
Sparenergi.no
   (Svært mange lenker)
Bellona
  (mye om ny teknikk)
Norstart
   (Norsk Elbilforening)

Balders hjørne

Blir Lillemarius aldri tørst?

Tilbake til hovedsiden

Hit Counter